Varbergs kommuns upphandlingar Kyl- och ammoniakarbeten

Kyl- och ammoniakarbeten

Varbergs kommun, Varberg

Upphandling av Kyl- och ammoniakarbeten - isanläggningar

Administrativa Föreskrifter

Dessa administrativa föreskrifter ansluter till AF AMA 12.

Anbud ska lämnas på det svenska språket.

All kommunikation i detta och kommande projekt ska ske på det svenska språket.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-05-19)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2023-04-18

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

KS 23/24