Varbergs kommuns upphandlingar Kyl- och ammoniakarbeten

Kyl- och ammoniakarbeten

Varbergs kommun, Varberg

Upphandlingen omfattar sedvanliga förebyggande och avhjälpande underhållsarbeten, reparationer samt mindre projekt inom Kyl (ammoniak) – Isanläggningar.

Administrativa Föreskrifter

Dessa administrativa föreskrifter ansluter till AF AMA 12.

Anbud ska lämnas på det svenska språket.

All kommunikation i detta och kommande projekt ska ske på det svenska språket.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-05-02)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2019-04-04

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

KS 2018/0518