Varbergs kommuns upphandlingar Kontorsmaterial, kopieringspapper, skolmaterial och hobbymaterial

Kontorsmaterial, kopieringspapper, skolmaterial och hobbymaterial

Varbergs kommun, Varberg

Omfattning

Upphandlingen omfattar kontorsmaterial, kopieringspapper, skolmaterial och hobbymaterial och kommer att resultera i ramavtal för löpande avrop av det samlade behovet under avtalstiden.

Kontorsmaterial avser pennor, gem, whiteboardtavlor, whiteboardpennor m.m.

Skolmaterial avser skrivhäften, blyertspennor, limstift, pennvässare, och liknande produkter avsedda för skola och förskola m.m.

Hobbymaterial avser ritmaterial, färgat papper, tusch-och färgpennor, hobby- och pyssel material såsom lera, pärlor m.m.

Kopieringspapper avser kommunens behov av papper för kopiering.

Leverantören ska kunna erbjuda ett komplett sortiment av kontorsmaterial, kopieringspapper, skolförbrukningsmaterial och hobbymaterial.

Allmän orientering

Välkommen att lämna anbud till Varbergs kommun, vill du veta mer om Varbergs kommun gå in på www.varberg.se

Omfattning

Upphandlingen omfattar kontorsmaterial, kopieringspapper, skolmaterial och hobbymaterial och kommer att resultera i ramavtal för löpande avrop av det samlade behovet under avtalstiden.

Kontorsmaterial avser pennor, gem, whiteboardtavlor, whiteboardpennor m.m.

Skolmaterial avser skrivhäften, blyertspennor, limstift, pennvässare, och liknande produkter avsedda för skola och förskola m.m.

Hobbymaterial avser ritmaterial, färgat papper, tusch-och färgpennor, hobby- och pyssel material såsom lera, pärlor m.m.

Kopieringspapper avser kommunens behov av papper för kopiering.

Leverantören ska kunna erbjuda ett komplett sortiment av kontorsmaterial, kopieringspapper, skolförbrukningsmaterial och hobbymaterial.

Varbergs kommun har valt att göra en omstrukturering av varukontrakten gällande kontorsmaterial, kopieringspapper, skolförbrukningsmaterial och hobbymaterial, detta kommer att underlätta för våra beställare. Varbergs kommun har också valt att begränsa varusortimentet till följd av besparingar. Kontorsmaterial, kopieringspapper, skolförbrukningsmaterial och hobbymaterial har tidigare upphandlats separat och haft olika leverantörer.

Föregående 4 års volym uppgick till ca 12 000 000 SEK för samtliga 4 områden och kan ses som en indikation på kommande års volym.

Med fördelning enligt följande:Kontorsmaterial och skolmaterial: ca 10 000 000 SEKHobbymaterial: ca 600 000 SEKKopieringspapper: ca 1 500 000 SEK

Köparen garanterar ingen specifik volym då den verkliga volymen både kan överstiga samt understiga angivna volymer. Anbudsgivaren ska leverera de kvantiteter utav tjänster och varor som avropas.

Takvolym

Takvolym för ramavtalet uppgår till 16 000 000 SEK. Om ramavtalets omsättning uppnår angiven takvolym eller detta förhållande förväntas inträffa inom en snar framtid har Varbergs kommun rätt att säga upp ramavtalet till omedelbart upphörande. En sådan uppsägning påverkar inte giltigheten av kontrakt som ingåtts med stöd av ramavtalet dessförinnan.

Ramavtal kommer att tecknas med en (1) leverantör.

Upphandlingens omfattning har bestämts med beaktande av 4 kap 14 paragraf LOU och grundar sig på fördelen med synergieffekter, samordnade leveranser samt lägre administrativa kostnader.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-02-12)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2020-12-19

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

KS 2019/0284