Varbergs kommuns upphandlingar Konsulttjänster inom rehabilitering och förebyggande stödinsatser

Konsulttjänster inom rehabilitering och förebyggande stödinsatser

Varbergs kommun, Varberg

Varbergs kommun upphandlar ramavtal avseende Konsulttjänster inom rehabilitering och förebyggande stödinsatser.

Inbjudan

Varbergs kommun inbjuder er att lämna anbud i upphandling av ramavtal avseende Konsulttjänster inom rehabilitering och förebyggande stödinsatser. Vill du veta mer om Varbergs kommun gå in påwww.varberg.se

Uppdragsbeskrivning

Kommunhälsan i Varbergs kommun är en inbyggd företagshälsa med uppdrag att uppmärksamma samband mellan arbetsmiljö, organisation, hälsa och produktivitet genom att stödja medarbetare och chefer för friska arbetsplatser och ett hållbart arbetsliv. Tjänster erbjuds till kommunens samtliga anställda samt kommunägda bolag.

Kommunhälsan har kompetens inom området arbetsmiljö; beteendevetenskap, medicin, hälsa och teknik och arbetar konsultativt.

För att möta behovet inom ramen för Kommunhälsan uppdrag har Kommunhälsan ett nätverk av upphandlade konsulter.

Följande uppdrag kan bli aktuella inom ramen för denna upphandling:

Konsulten ska kunna:

Genomföra utredande samtal på individnivå.

Delta vid trepartsmöte med individen och dennes ansvarige chef.

Inom ramen för överenskommit antal tillfällen genomförande stödjande samtal på individnivå i syfte att främja hälsa, att minska risk för eller förkorta sjukskrivning.

Genomföra chefscoachning med inriktning på ledarskapet.

Det är önskvärt men inget krav att konsulten kan medverka (föreläsa, utbilda) vid konferenser, föreläsningar och utbildningar inom arbetsmiljöområdet, där Kommunhälsan är arrangör eller medaktör.

Konsulten ska tillhandahålla lokal för utförande av uppdrag. Uppdragen ska utföras i Varbergs kommun om inte annat avtalas för det specifika uppdraget.

I upphandlingsdokumentet betecknas den upphandlande myndigheten i Varbergs kommun som Beställaren/Köparen och Leverantören även som Anbudsgivaren/konsulten.

Allmänt

Anbudet ska lämnas enligt upphandlingsdokumentet av behörig företrädare och vara författat på svenska.

Ersättning för anbudsgivning utgår inte. Anbudsgivaren ska vara registrerad och inloggad i Tendsign. Om du lämnar anbud som ombud måste anbudet lämnas av ett konto som har din kunds organisationsnummer och företagsnamn. Det är bolagets organisationsnummer som angivits i inloggningsuppgifterna som är anbudsgivande bolag (juridisk part) i denna upphandling.

Anbudsgivaren ska vara bunden av sitt anbud till och med 2022-09-30

Intyg och certifikat lämnas på svenska men accepteras även på engelska. Om originalintyget är på ett annat språk, ska en översättning till svenska eller engelska bifogas med intyget.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-05-18)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2022-04-13

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

KS 22/2