Varbergs kommuns upphandlingar Konsultstöd till EU-projekt

Konsultstöd till EU-projekt

Varbergs kommun, Varberg

Upphandling av konsulttjänst som processtöd och följeforskning av EU-projekt.

Beskrivning av uppdrag

I upphandlingen efterfrågas konsulter som aktivt ska delta i och följa framför allt EU-projektet BAS- bygga attraktiva samhällen för företag som finansieras av strukturfonden och Region Halland.

Allmänt

Anbudet ska vara författat på svenska. Intyg och certifikat kan dock lämnas på svenska eller engelska. Om originalintyget är på ett annat språk, ska en översättning till svenska eller engelska bifogas med intyget.

Anbudet ska lämnas av behörig företrädare.

Anbudsgivaren ska vara bunden av sitt anbud till och med 2020-05-31. Fritextsvar ska lämnas direkt i upphandlingsdokumentet. Hänvisning till bilagor där det inte särskilt efterfrågas accepteras inte.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-01-31)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2020-01-13

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

19/108