Varbergs kommuns upphandlingar Konsult inom fastighetsekonomi och fastighetsvärdering

Konsult inom fastighetsekonomi och fastighetsvärdering

Varbergs kommun, Varberg

Upphandlingen omfattar nedan områden/ delar:

Del 1 - Rådgivning- och utredning inom fastighetsekonomi

Del 2 - Fastighetsvärdering.

Ytterligare information om upphandlingen framgår av upphandlingsdokumenten.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-11-08)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-10-08

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

KS 22/67