Varbergs kommuns upphandlingar Konsulentstöd till familjehem/jourhem 2020. Skåne, Halland, Kronoberg

Konsulentstöd till familjehem/jourhem 2020. Skåne, Halland, Kronoberg

Kommunförbundet Skåne, LUND

Upphandlingen avser verksamheter som kan rekrytera, stödja och handleda familjehem/jourhem.

Upphandlingens syfte är att, som ett komplement till uppdragsgivarnas verksamhet i egen regi, tillgodose uppdragsgivarnas behov av de tjänster som upphandlingen omfattar.

Nyckelord: konsulentstöd, familjehem, jourhem

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-01-26)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2019-11-27

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

19/29