Varbergs kommuns upphandlingar Konstnärlig gestaltning ny bad- och simanläggning i Håstens fritidsområde

Konstnärlig gestaltning ny bad- och simanläggning i Håstens fritidsområde

Varbergs kommun, Varberg

Inbjudan

Varbergs kommun bjuder in yrkesverksamma konstnärer eller konstnärsgrupper att anmäla intresse för deltagande i upphandling av konstnärlig gestaltning till ny bad- och simanläggning i Håstens fritidsområde.

Bakgrund och syfte

Varbergs kommun ska uppföra en ny simhall i Håstens fritidsområde på samma plats som nuvarande simhall är belägen. Den nya bad- och simanläggningen ska tillgodose invånarnas behov av rekreation, fritids- och föreningsverksamhet. Satsningen bidrar även till målet att utveckla Varberg till en spännande och nytänkande kultur- och idrottskommun. För byggprojektet ska en konstnärlig gestaltning upphandlas.

För den konstnärliga gestaltningen läggs vikt vid att den harmoniserar med verksamheterna i Håstens fritidsområde och gärna knyter an till Varberg som stad och de människor som bor där. Konstnären som får uppdraget ska kunna leverera samtidskonst som håller verkshöjd och den konstnärliga praktiken ska visa på förmågan att öppna upp för platsens sammanhang och närmiljö.

Gällande anbuden är inte projektet avgränsat till en specifik konstform, metod eller material utan är öppet för att bedöma möjligheten till att ta in skulptur, bild och digitala tekniker.

Sista ansökningsdag
Ansökningstiden utgått

(2018-03-21)

Förfarande

Urvalsupphandling

Publicerad

2018-02-15

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

KFN 2018/0036