Varbergs kommuns upphandlingar Konstnärlig gestaltning Håstensskolan och Håstenshallen

Konstnärlig gestaltning Håstensskolan och Håstenshallen

Varbergs kommun, Varberg

Upphandlingen avser två konstgestaltningsuppdrag i samband med byggnation av ny grundskola och grundsärskola och idrottshall i stadsdelen Håsten, Varbergs kommun. Konstgestaltningsuppdragen tilldelas två konstnärer och genomförs inom ramen för investeringsmedel för nybyggnation.

Inbjudan

Varbergs kommun bjuder in yrkesverksamma konstnärer eller konstnärsgrupper att inkomma med anbud/intresseanmälan i upphandling av konstnärlig gestaltning till Håstensskolan och Håstenshallen, Varbergs kommun.

Allmänt

Anbudet ska lämnas enligt upphandlingsdokumentet av behörig företrädare och vara författat på svenska alternativt engelska. Anbudsgivaren ska vara registrerad och inloggad i Tendsign. Om du lämnar anbud som ombud måste anbudet lämnas av ett konto som har din kunds organisationsnummer och företagsnamn. Det är bolagets organisationsnummer som angivits i Inloggningsuppgifterna som är anbudgivande bolag (juridisk part) i denna upphandling.

Anbudsgivaren ska vara bunden av sitt anbud till och med 2024-02-29

Intyg och certifikat lämnas på svenska alternativt engelska. Om originalintyget är på ett annat språk, ska en översättning till svenska eller engelska bifogas med intyget.

Sista ansökningsdag
Ansökningstiden utgått

(2023-08-04)

Förfarande

Tvåstegsupphandling

Publicerad

2023-05-31

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

KFN 2023/0119