Varbergs kommuns upphandlingar Klottersanering och tvätt av algangripna markbundna objekt

Klottersanering och tvätt av algangripna markbundna objekt

Varbergs kommun, Varberg

Omfattning

Upphandlingen omfattar klottersanering och tvätt av algangripna markbundna objekt

Anbud ska lämnas på det svenska språket.

All kommunikation i detta och kommande avrop/uppdrag ska ske på det svenska språket.

Ersättning för anbudsgivning utgår inte.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-02-03)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2020-01-13

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

KS 2019/0406