Varbergs kommuns upphandlingar Järnhandelsvaror samt trädgårdstillbehör

Järnhandelsvaror samt trädgårdstillbehör

Varbergs kommun, Varberg

Upphandlingen avser köp av järnhandelsvaror samt trädgårdsprodukter i butik samt levererat till angiven plats i Varbergs kommun.

Upphandlingen är uppdelad i följande produktkategorier:

Järnhandelsvaror, tidigare års statistik: ca 3 000 000 SEK per år

Trädgårdsprodukter, tidigare års statistik: ca 500 000 SEK per år

Anbudsgivaren kan lämna anbud på en eller båda produktkategorierna.

Upphandlingen avser köp av järnhandelsvaror samt trädgårdsprodukter i butik samt levererat till angiven plats i Varbergs kommun.

Sista anbudsdag
Avbruten

(2020-03-23)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2020-02-22

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

KS 2019/0342