Varbergs kommuns upphandlingar IT-teknisk infrastruktur

IT-teknisk infrastruktur

Varbergs kommun, Varberg

Denna upphandling omfattar servrar, lagringslösningar och nätverkslösningar med tillhörande programvara samt närliggande produkter och tjänster.

Upphandlingens omfattning

Köparen har för avsikt att upphandla en (1) ramavtalsleverantör som ska kunna leverera samtliga i denna upphandling efterfrågade produkter och tjänster. Produkterna och tjänsterna rör följande områden:

Produkter:-Nätverk-Servrar-Lagring-Backup -Brandvägg

Tjänster:-Garantiåtaganden-Support-Service och underhåll-Konsult (tekniker/rådgivning/design/expert)-Installation/implementation-Utbildning-Återtag-Webbaserad beställningsportal

Denna upphandling omfattar servrar, lagringslösningar och nätverkslösningar med tillhörande programvara samt närliggande produkter och tjänster.

Upphandlingens omfattning

Köparen har för avsikt att upphandla en (1) ramavtalsleverantör som ska kunna leverera samtliga i denna upphandling efterfrågade produkter och tjänster. Produkterna och tjänsterna rör följande områden:

Produkter:-Nätverk-Servrar-Lagring-Backup -Brandvägg

Tjänster:-Garantiåtaganden-Support-Service och underhåll-Konsult (tekniker/rådgivning/design/expert)-Installation/implementation-Utbildning-Återtag-Webbaserad beställningsportal

Allmänt

Anbudet ska lämnas enligt upphandlingsdokumentet av behörig företrädare och vara författat på svenska. Anbudsgivaren ska vara registrerad och inloggad i Tendsign. Om du lämnar anbud som ombud måste anbudet lämnas av ett konto som har din kunds organisationsnummer och företagsnamn. Det är bolagets organisationsnummer som angivits i Inloggningsuppgifterna som är anbudgivande bolag (juridisk part) i denna upphandling.

Anbudsgivaren ska vara bunden av sitt anbud till och med 2020-10-31

Intyg, certifikat och eventuella produktblad lämnas på svenska men accepteras även på engelska. Om originalintyget är på ett annat språk, ska en översättning till svenska eller engelska bifogas med intyget.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-06-16)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2020-05-17

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

KS 2020/0052