IT-konsultmäklare

Varbergs kommun, Varberg

Upphandling av ramavtal avseende

IT-konsultmäklare.

Beskrivning

Varbergs kommuns behov av konsulter inom digital utveckling ökar och med det också behovet av att snabbare komma i kontakt med marknaden. Kommunen utvecklas i ett högt tempo och vill bli flexiblare i sitt arbete och kunna förenkla vid utförande av mindre insatser. I utvecklingsarbetet har kommunen behov av olika kompetenser och upphandlar därför en konsultmäklare med ett stort och brett kontaktnät som med kort varsel kan få fram efterfrågad kompetens, även mer sällsynt sådan.

Leveranser ska ske i nära samspel med kommunens IT-avdelning och dess processer varför stor vikt läggs vid förmågan till samspel och samarbete. Det är även av stor vikt att anbudsgivaren har förståelse för kommunen krav och utmaningar.

Upphandling av ramavtal avseende

IT-konsultmäklare.

Beskrivning

Varbergs kommuns behov av konsulter inom digital utveckling ökar och med det också behovet av att snabbare komma i kontakt med marknaden. Kommunen utvecklas i ett högt tempo och vill bli flexiblare i sitt arbete och kunna förenkla vid utförande av mindre insatser. I utvecklingsarbetet har kommunen behov av olika kompetenser och upphandlar därför en konsultmäklare med ett stort och brett kontaktnät som med kort varsel kan få fram efterfrågad kompetens, även mer sällsynt sådan.

Leveranser ska ske i nära samspel med kommunens IT-avdelning och dess processer varför stor vikt läggs vid förmågan till samspel och samarbete. Det är även av stor vikt att anbudsgivaren har förståelse för kommunen krav och utmaningar.

Anbudsgivaren ska tillhandahålla konsulter inom nedanstående kompetensområden:

Kompetensområde 1 ­ Användbarhet

Kompetensområde 2 ­ Arkitektur

Kompetensområde 3 ­ Säkerhet

Kompetensområde 4 ­ Ledning och Styrning

Kompetensområde 5 ­ Verksamhetsutveckling och krav

Kompetensområde 6 ­ Utveckling och förvaltning

Kompetensområde 7 ­ Test och testledning

Kompetensområde 8 ­ Drift och infrastruktur inklusive telefoni

Kompetensområde 9 – Support

Beskrivning och detaljerad information om kompetensområdena med tillhörande exempelroller inom respektive område framgår nedan under 1.2.7 Kompetensområden.

Observera att detta avtal exkluderar konsulter som ingår vid köp av IT-­system och redan pågående uppdrag.

Allmänt

Anbudet ska lämnas enligt upphandlingsdokumentet av behörig företrädare och vara författat på svenska. Anbudsgivaren ska vara registrerad och inloggad i Tendsign. Om du lämnar anbud som ombud måste anbudet lämnas av ett konto som har din kunds organisationsnummer och företagsnamn. Det är bolagets organisationsnummer som angivits i Inloggningsuppgifterna som är anbudgivande bolag (juridisk part) i denna upphandling.

Anbudsgivaren ska vara bunden av sitt anbud till och med 2020-04-30

Intyg och certifikat lämnas på svenska men accepteras även på engelska. Om originalintyget är på ett annat språk, ska en översättning till svenska eller engelska bifogas med intyget.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-01-15)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2019-11-24

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

KS 2019/0445