IT-kommunikation

Falkenbergs kommun, Falkenberg

Inbjudan

Falkenbergs kommun med deltagande upphandlande myndigheter inbjuder intresserade leverantörer till anbudsgivning avseende IT-kommunikation. Anbudsgivning sker enligt villkor i upphandlingsdokumenten.

Upphandlingen omfattar:

Kapacitet över fiber (olika hastigheter) samt 4G/5G

Internetkapacitet

Ddos-skydd för internet-förbindelserna

Möjlighet till aktiv redundans via 4G/5G

Provisoriska förbindelser vid event eller andra snabbetableringar.

Redundanta förbindelser för internet och verksamhetskritiska anläggningar.

Upphandlande myndighet är:

Falkenbergs kommun, Org.nr: 212000-1231

Destination Falkenberg AB, Org.nr: 556862-9454

Falkenbergs Bostadsaktiebolag, Org.nr: 556095-1245

Falkenberg Energi Aktiebolag, Org.nr: 556461-4831

Falkenberg Energihandel AB, Org.nr: 556526-9627

Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, Org.nr: 556560-8121

Varberg Vatten AB, Org.nr: 556768-1977

Vatten & Miljö i Väst AB, Org.nr: 556764-7606

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-03-18)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-02-02

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

SVN2021-114