Varbergs kommuns upphandlingar Installationer av värmekällor samt pann- och brännarservice

Installationer av värmekällor samt pann- och brännarservice

Varbergs kommun, Varberg

Installationer av värmekällor samt pann- och brännarservice.

Administrativa Föreskrifter

Dessa administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF 12.

Anbud ska lämnas på det svenska språket.

All kommunikation i detta och kommande projekt ska ske på det svenska språket.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-01-22)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2020-12-10

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

KS 2020/0200