Varbergs kommuns upphandlingar Inre Tvärstråket – Broentreprenad

Inre Tvärstråket – Broentreprenad

Varbergs kommun, VARBERG

Mark och Anläggnings-entreprenad, Brorenovering samt körfältsbreddning av två befintliga betongbroar.

och därtill hörande mark och asfalteringsarbeten

Utförande entreprenad , General

Sista anbudsdag
Avbruten

(2022-04-24)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2022-03-17

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

HGN 2020/0069