Varbergs kommuns upphandlingar Inhyrning av personal till socialtjänstens myndighetsutövning

Inhyrning av personal till socialtjänstens myndighetsutövning

Varbergs kommun, VARBERG

Socialnämnden i Varbergs kommun bjuder in till att delta i upphandling av inhyrning av personal i syfte att täcka temporära personalbehov hos socialtjänstens myndighetsutövning inom verksamhetsområdena individ- och familjeomsorg, äldreomsorg och funktionshinder.

Individ- och familjeomsorg

Inhyrning av personal i syfte att täcka temporära personalbehov hos socialtjänstens myndighetsutövning inom individ- och familjeomsorg.

Följande kompetensområden ingår:

- Barn och unga

- Familjerätt

- Försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd

- Missbruk

Ramavtalets takvolym uppgår till 18 000 timmar och/eller 13,5 milj. kr.

Äldreomsorg och funktionsstöd

Inhyrning av personal i syfte att täcka temporära personalbehov hos socialtjänstens myndighetsutövning inom äldreomsorg och funktionsstöd.

Följande kompetensområden ingår:

- Äldreomsorg

- Funktionsstöd

Ramavtalets takvolym uppgår till 12 000 timmar och/eller 9 milj. kr.

Sista anbudsdag
Avbruten

(2022-08-17)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-05-29

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

SN 2022/0070