Varbergs kommuns upphandlingar Inbjudan konst på landsbygd Kungsäter

Inbjudan konst på landsbygd Kungsäter

Varbergs kommun, Varberg

Inbjudan

Varbergs kommun bjuder in yrkesverksamma konstnärer eller konstnärsgrupper att inkomma med anbud/intresseanmälan i upphandling av Konst på landsbygd Kungsäter.

Bakgrund och syfte

Kungsäter är en mindre tätort belägen i nordöstra hörnet av Varbergs kommun, med dalgångar och skogsmarker runt Viskans vattensystem. Kommunen har tagit fram en fördjupad översiktsplan för att se hur orten kan utvecklas på lång sikt. Den fördjupade översiktsplanen ska skapa förutsättningar för Kungsäter att utvecklas och stärkas som serviceort, möjliggöra en god livsmiljö och företagsmiljö såväl som att värna, tillgängliggöra och utveckla natur- och rekreationsområden. Kungsäters byalag är aktivt och har bland annat tagit initiativ till Kungsätersbygden med kartor, vandringsleder, besöksmål och sevärdheter.

Översiktsplanen visar på behovet att stärka social och ekologisk hållbarhet bland annat genom att utveckla Kungsäters centrum; skapa fler mötesplatser samt natur- och rekreationsområden. Särskilt utpekat är grönområdet i anslutning till Rhododendronparken. Inom området och i dess närhet finns minnesmärken, grillplats, kyrkoruin och utsiktsplatser. Parken är öppen för alla och besöks ofta av den närliggande skolan.

Genom tre konstnärliga gestaltningar förväntas platsens identitet, kvalitet samt ekologiska- och sociala hållbarhet stärkas. Social hållbarhet handlar om att långsiktigt ta vara på grundläggande mänskliga rättigheter och ekologisk hållbarhet att hushålla med resurserna så de räcker till kommande generationer.

För ytterligare information om Kungsätersbygden gå in på http://kungsatersbygden.se/kungsatersbygden/

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-11-30)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2020-11-03

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

2020/0111-1