Varbergs kommuns upphandlingar Hyresavtal för arkivförvaring

Hyresavtal för arkivförvaring

Varbergs kommun, VARBERG

Upphandlingen omfattar Hyresavtal avseende lokal för arkivförvaring inklusive den byggentreprenad som hyresavtalet förutsätter.

Leverarantörens åtagande enligt upphandlingsdokumentet omfattar i huvudsak projektering, iordningställande/anpassning och uthyrning av lokaler avsedda för arkivförvaring i enlighet med beställarens behov.

I hyresvärdsuppdraget ingår även drift- och underhållsorganisation. Avtal kommer att tecknas med en (1) leverantör.Lot nr.: 1

Generell del

Hyresavtal för arkivförvaring

Last tender date: 04/02/2024 21:59:59

Type of contract: Services

Authority: Varbergs kommun

Document URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=11078

Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=11078&GoTo=Tender

Duration contract start date : 04/30/2024 22:00:00Lot nr.: 2

Hyresavtal för arkivförvaring

Upphandlingen omfattar Hyresavtal avseende lokal för arkivförvaring inklusive den byggentreprenad som hyresavtalet förutsätter.

Last tender date: 04/02/2024 21:59:59

Type of contract: Services

Authority: Varbergs kommun

Document URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=11078

Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=11078&GoTo=Tender

Duration contract start date : 04/30/2024 22:00:00

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2024-04-02)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2024-02-28

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

Svn 2023/0063