Hyrbilar

Varbergs kommun, Varberg

Omfattning

Upphandlingen omfattar hyra av fordon inklusive framkörning och avhämtning och kommer att resultera i ramavtal för löpande avrop av det samlade behovet under avtalstiden.

Föregående års (2018- -- 2022) volym var ca 5 100 000 SEK för Varbergs kommun med samtliga deltagande bolag och kan ses som en indikation på kommande volym men kan dock inte garanteras.

Vivab har verksamhet i både Varberg och Falkenberg.

Den största volymen på avtalet kommer att ligga i Varbergs kommun.

Ramavtal kommer att tecknas med en (1) leverantör.

Allmän orientering

Välkommen att lämna anbud till Varbergs kommun, vill du veta mer om Varbergs kommun gå in på www.varberg.se

Omfattning

Upphandlingen omfattar hyra av fordon inklusive framkörning och avhämtning och kommer att resultera i ramavtal för löpande avrop av det samlade behovet under avtalstiden.

Föregående års (2018- -- 2022) volym var ca 5 100 000 SEK för Varbergs kommun med samtliga deltagande bolag och kan ses som en indikation på kommande volym men kan dock inte garanteras.

Vivab har verksamhet i både Varberg och Falkenberg.

Den största volymen på avtalet kommer att ligga i Varbergs kommun.

Omfattningen kan komma att förändras under avtalstiden. Leverantören förbinder sig att leverera den upphandlande myndigheternas verkliga behov.

Köparen garanterar ingen specifik volym då den verkliga volymen både kan överstiga samt understiga angivna volymer. Anbudsgivaren ska leverera de kvantiteter utav tjänster som avropas.Ramavtal kommer att tecknas med en (1) leverantör.

TakvolymTakvolym för ramavtalet uppgår till 8 000 000 SEK. Om ramavtalets omsättning uppnår angiven takvolym eller detta förhållande förväntas inträffa inom en snar framtid har Varbergs kommun rätt att säga upp ramavtalet till omedelbart upphörande. En sådan uppsägning påverkar inte giltigheten av kontrakt som ingåtts med stöd av ramavtalet dessförinnan.Upphandlingens omfattning har bestämts med beaktande av 4 kap 14§ LOU och grundar sig på fördelen med synergieffekter, samordnade leveranser samt lägre administrativa kostnader.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-06-10)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-05-12

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

KS 22/5