Hissarbeten

Varbergs kommun, Varberg

Objektet avser hissarbeten t.ex. ombyggnationer, nyinstallationer, underhållsarbeten, reparationer, årlig service, biträdande vid besiktningar samt projekt inom hiss (personhissar, varuhissar, lyftbord och trapphissar).

Administrativa Föreskrifter

För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser AB 04/ABT 06 för entreprenader avseende byggnads, anläggnings- och installationsarbete.

Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AF AMA 12 samt samtliga därefter utkomna AMA-nytt inklusive specialutgåva AMA-nytt AF – i anslutning till AB 04 och ABT 06.

Anbud ska lämnas på det svenska språket.

All kommunikation i detta och kommande projekt ska ske på det svenska språket.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-06-21)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2021-05-21

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

KS 21/32