Varbergs kommuns upphandlingar Hemtjänst och delegerad hälso o sjukvård i Varbergs kommun

Hemtjänst och delegerad hälso o sjukvård i Varbergs kommun

Varbergs kommun Socialförvaltningen

Socialnämnden i Varberg inbjuder till anbudsgivning avseende utförande av hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem

(Meddelande om valfrihetssystem (LOV))

Förfarande

Ej tillämpligt

Publicerad

2009-02-02

Dokumenttyp

Meddelande om valfrihetssystem enligt LOV

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

SN 2019/0159