Varbergs kommuns upphandlingar Hemtjänst enligt LOV

Hemtjänst enligt LOV

Varbergs kommun, Varberg

Varbergs kommun bjuder in till att ansöka om att bli utförare av hemtjänst i valfrihetssystem.

(Meddelande om valfrihetssystem (LOV))

Förfarande

Ej tillämpligt

Publicerad

2009-02-02

Dokumenttyp

Meddelande om valfrihetssystem enligt LOV

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

22/96