Varbergs kommuns upphandlingar Gruppbostad Limabackavägen

Gruppbostad Limabackavägen

Varbergs fastighetsaktiebolag, VARBERG

Ny gruppbostad i Limabacka uppdelad i två huskroppar i ett plan med två respektive fyra lägenheter, gemensamhetsytor och personalutrymmen. Projektet ska svanen märkas.

AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

Dessa administrativa föreskrifter ansluter till AF AMA 12.Föreskrifter under viss kod gäller som komplettering till text i AMA AF 12. Avviker föreskrift från föreskrift i AMA AF 12, gäller dessa Administrativa Föreskrifter.

Anbud ska lämnas på det svenska språket. All kommunikation ska ske på det svenska språket, om inget annat föreskrivs.

Alla namn och personuppgifter som förekommer i förfrågningsunderlag enligt dessa Administrativa Föreskrifter hanteras enligt reglerna i EU:s dataskyddsförordning (EU) 2016/679 (GDPR). Detsamma förutsätts gälla för de namn och personuppgifter som lämnas i anbud eller annan handling enligt dessa Administrativa Föreskrifter.

Sista anbudsdag
Avbruten

(2022-09-15)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2022-08-11

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

22/6