Varbergs kommuns upphandlingar Gödning, dressand och gräsfrö

Gödning, dressand och gräsfrö

Varbergs kommun, Varberg

Gödsel, gräsfrö och dressand till kommunens fotbollsplaner

Upphandlingen omfattar gödsel, gräsfrö, dressand och andra produkter som används till kommunens fotbollsplaner och kommer att resultera i ramavtal för löpande avrop av det samlade behovet under avtalstiden.

Under den senaste fyraårsperioden har volymen varit ca 4 000 000 SEK och kan ses som en indikation på kommande volym. Ramavtal kommer att tecknas med en (1) leverantör.

Anbudsgivaren ska leverera , gräsfrö och andra relaterade produkter för skötsel och underhåll av Varbergs Kommuns fotbollsplaner.

Varbergs Kommun driver tretton (13) elvamannaplaner och åtta (8) sjumannaplaner (alla med naturgräs). Flera av planerna har ett gemensamt gödningsschema med intervall av fast gödning.

Gödsel, gräsfrö och dressand till kommunens fotbollsplaner

Allmän orientering

Välkommen att lämna anbud på upphandling av Gödning, dressand och gräsfrö till Varbergs kommun.

Omfattning

Upphandlingen omfattar gödsel, gräsfrö, dressand och andra produkter som används till kommunens fotbollsplaner och kommer att resultera i ramavtal för löpande avrop av det samlade behovet under avtalstiden.

Under den senaste fyraårsperioden har volymen varit ca 4 000 000 SEK och kan ses som en indikation på kommande volym men kan dock inte garanteras. Omfattningen kan komma att förändras under avtalstiden. Leverantören förbinder sig att leverera den upphandlande myndighetens verkliga behov.

Beställaren garanterar ingen specifik volym då den verkliga volymen både kan överstiga samt understiga angivna volymer. Anbudsgivaren ska leverera de kvantiteter utav varor och tjänster som avropas.Ramavtal kommer att tecknas med en (1) leverantör.

Beskrivning av uppdraget

Anbudsgivaren ska leverera växtnäring, gräsfrö och andra relaterade produkter för skötsel och underhåll av Varbergs Kommuns fotbollsplaner.

Varbergs Kommun driver tretton (13) elvamannaplaner och åtta (8) sjumannaplaner (alla med naturgräs). Flera av planerna har ett gemensamt gödningsschema med intervall av fast gödning.

På Påskbergsvallen där huvudplanen ska hållas på elitnivå, finns också två träningsplaner som har likvärdig skötsel. Elitplanen ska uppfylla kraven som FIFA ställer genom tester såsom propitch och FIFA Natural-Pitch Rating System. Planen ska uppfylla kraven som gäller bollrull, jämnhet, färg och grästäthet. Den ska vara hållbar, slitagestark och ha en hög genomsläppsförmåga. Planen ska kunna vara spelbar från april till november alternativt in i december månad beroende på hur serien ligger.

Vid speluppehåll görs olika underhåll på gräsplanerna styrt av hur behovet ser ut.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-10-25)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-09-16

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

KS 23/17