Frukt och grönt

Varbergs kommun, Varberg

Välkommen att lämna anbud till Varbergs kommun avseende frukt och grönt. Vill du veta mer om Varbergs kommun gå in på www.varberg.se

Omfattning

Upphandlingen omfattar frukt och grönt och kommer att resultera i ramavtal för löpande avrop av det samlade behovet under avtalstiden.

Föregående års (2017-05 - 2020-12) volym var ca 20 000 000 SEK och kan ses som en indikation på kommande volym men kan dock inte garanteras.

Omfattningen kan komma att förändras under avtalstiden. Leverantören förbinder sig att leverera den upphandlande myndighetens verkliga behov.Ramavtal kommer att tecknas med en (1) leverantör.

Varbergs kommuns gruppboenden, 3 förskolor och personalgrupper köper frukt och grönsaker via en annan leverantör och omfattas inte i denna upphandling och kommande avtal.

Upphandlingens omfattning har bestämts med beaktande av 4 kap 14 paragraf LOU och grundar sig på fördelen med synergieffekter, samordnade leveranser samt lägre administrativa kostnader.

Varbergs kommun inbjuder er att inkomma med anbud avseende frukt och grönt. Denna upphandling ska leda till avtal som tecknas med en leverantör. Anbudsgivning sker enligt villkor i upphandlingsdokumenten.

Allmän orientering

Välkommen att lämna anbud till Varbergs kommun, vill du veta mer om Varbergs kommun gå in på www.varberg.se

Omfattning

Upphandlingen omfattar frukt och grönt och kommer att resultera i ramavtal för löpande avrop av det samlade behovet under avtalstiden.

Föregående års (2017-05 - 2020-12) volym var ca 20 000 000 SEK och kan ses som en indikation på kommande volym men kan dock inte garanteras.

Omfattningen kan komma att förändras under avtalstiden. Leverantören förbinder sig att leverera den upphandlande myndighetens verkliga behov.Ramavtal kommer att tecknas med en (1) leverantör.

Varbergs kommuns gruppboenden, 3 förskolor och personalgrupper köper frukt och grönsaker via en annan leverantör och omfattas inte i denna upphandling och kommande avtal.

Upphandlingens omfattning har bestämts med beaktande av 4 kap 14 paragraf LOU och grundar sig på fördelen med synergieffekter, samordnade leveranser samt lägre administrativa kostnader.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-02-15)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2020-12-25

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

KS 2020/0064