Fototjänster

Varbergs kommun, Varberg

Inbjudan

Varbergs kommun bjuder in intresserade leverantörer att lämna anbud i upphandling avseende fototjänster och filmuppdrag. Målet med denna offentliga upphandling är att teckna avtal med minst tre (3) leverantörer per beskriven kategori. Syftet med upphandlingen är att uppnå en professionell bildhantering och filmproduktion för kommunens verksamheter.

Upphandlande myndigheter

Följande offentliga myndigheter deltar i denna upphandling:

Varbergs kommun org.nr.: 212000 - 1249

Arena Varberg org.nr; 556642-2019

Varbergs fastighetsaktiebolag (VFAB) org.nr.: 556082-0705

Vatten och Miljö i Väst AB (VIVAB) org.nr.: 556764-7606

Inbjudan

Varbergs kommun bjuder in intresserade leverantörer att lämna anbud i upphandling avseende fototjänster och filmuppdrag.

Målet med denna offentliga upphandling är att teckna avtal med minst tre (3) leverantörer per beskriven kategori. Syftet med upphandlingen är att uppnå en professionell bildhantering och filmproduktion för kommunens verksamheter.

Upphandlande myndigheter

Följande offentliga myndigheter deltar i denna upphandling:

Varbergs kommun org.nr.: 212000 - 1249

Arena Varberg org.nr; 556642-2019

Varbergs fastighetsaktiebolag (VFAB) org.nr.: 556082-0705

Vatten och Miljö i Väst AB (VIVAB) org.nr.: 556764-7606

Upphandlingens värde

Upphandlingens värde fördelat på 4 år uppskattas till ca (SEK)3500000

Upplysningen om uppskattat värde lämnas som information och innebär ingen förpliktelse för Beställaren.

Allmänt

Anbudet ska lämnas enligt upphandlingsdokumentet av behörig företrädare och vara författat på svenska.

Anbudsgivaren ska vara registrerad och inloggad i Tendsign.

Ingen ersättning utgår för anbudslämning.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-12-02)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2019-11-02

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

KS 2019/0416