Varbergs kommuns upphandlingar Förvaltningsrevision

Förvaltningsrevision

Varbergs kommun, VARBERG

Upphandling av revisor som kan bistå med sin sakkunnighet i granskning av styrelse, nämnder och beredningar, samt bistå med sakkunnighet till lekmannarevisorerna för granskning av kommunens samtliga bolag.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-12-06)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-11-06

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

KS 23/63