Varbergs kommuns upphandlingar Formgjutna hörselskydd

Formgjutna hörselskydd

Varbergs kommun, Varberg

Upphandling av formgjutna hörselskydd

Allmän orientering

Välkommen att lämna anbud till Varbergs kommun, vill du veta mer om Varbergs kommun gå in på www.varberg.se

Omfattning

Upphandlingen omfattar behov av att köpa in formgjutna hörselskydd samt utprovning av dessa för Kommunens personal inom främst förskole- och grundskoleförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen samt arbetsmarknadsförvaltningen. Upphandlingen kommer att resultera i ramavtal för löpande avrop av det samlade behovet under avtalstiden.

Det uppskattade behovet per år är ca 50 par hörselskydd samt justering av befintliga hörselskydd vid behov.

Omfattningen kan komma att förändras under avtalstiden. Leverantören förbinder sig att leverera den upphandlande myndighetens verkliga behov.

Beställaren garanterar ingen specifik volym då den verkliga volymen både kan överstiga samt understiga angivna volymer. Anbudsgivaren ska leverera de kvantiteter utav tjänster och varor som avropas.Ramavtal kommer att tecknas med en (1) leverantör.

TakvolymTakvolym för ramavtalet uppgår till 400 par hörselskydd. Om ramavtalets omsättning uppnår angiven takvolym eller detta förhållande förväntas inträffa inom en snar framtid har Varbergs kommun rätt att säga upp ramavtalet till omedelbart upphörande. En sådan uppsägning påverkar inte giltigheten av kontrakt som ingåtts med stöd av ramavtalet dessförinnan.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-06-21)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2023-05-31

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

KS 23/34