Förmånscyklar

Varbergs kommun, Varberg

Allmän orientering

Välkommen att lämna anbud till Varbergs kommun, vill du veta mer om Varbergs kommun gå in på www.varberg.se

Omfattning

Varbergs kommun med bolag (Beställaren) vill erbjuda nuvarande och kommande medarbetare attraktiva förmåner samt bidra till god miljö och hälsa. I denna upphandling efterfrågas erbjudande av förmånscyklar, vilket är en del av detta arbete. Varbergs kommun med bolag önskar ett modernt utbud av cyklar samt tillbehör, med en långsiktig målsättning om att erbjudandet är attraktivt för de anställda vad gäller kostnad och utbud. Detta till en för Beställaren låg risk och minimerad administration. Anbudsgivaren åtar sig ett helhetsansvar för information, administration och leverans. Processen ska vara enkel och tydlig både mot Beställare och Förmånstagare. Leverantören har endast rätt till ersättning i form av hyra för respektive cykel och tillbehör, ingen ersättning utöver detta utgår för tillhandahållande av tjänsten.

Köparen avser att teckna ett kontrakt av samma slag som ett tjänstekontrakt men där ersättningen för tjänsterna helt eller delvis utgörs av rätt att nyttja tjänsten, dvs. en tjänstekoncession.

Avtal kommer att tecknas med en (1) Anbudsgivare.

Föregående års (2016-12 -- 2022-10) volym var ca 2407 cyklar och kan ses som en indikation på kommande volym men kan dock inte garanteras.

Fördelningen av cyklar enligt följande:

Varbergs kommun: ca 2049 cyklar

Varberg energi AB: ca 20 cyklar

VIVAB: ca 70 cyklar

Arena Varberg: ca 19 cyklar

VFAB: ca 28 cyklar

Hallands Hamnar: ca 61 cyklar

Räddningstjänsten Väst: ca 160 cyklar

Omfattningen kan komma att förändras under avtalstiden. Leverantören förbinder sig att leverera den upphandlande myndighetens verkliga behov.

Beställaren garanterar ingen specifik volym då den verkliga volymen både kan överstiga samt understiga angivna volymer. Anbudsgivaren ska leverera de kvantiteter utav tjänster och varor som avropas.

Tidsfrist för inlämning
Svarstiden utgått

(2022-12-22)

Förfarande

Koncession

Publicerad

2022-11-25

Dokumenttyp

Koncessionsmeddelande

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

KS 22/75