Fordonstvätt

Varbergs kommun, Varberg

Allmän orientering

Välkommen att lämna anbud till Varbergs kommun, vill du veta mer om Varbergs kommun gå in på www.varberg.se

Omfattning

Upphandlingen omfattar fordonstvätt för hand och kommer att resultera i ramavtal för löpande avrop av det samlade behovet under avtalstiden.

Beställaren har även ett befintligt ramavtal för fordonstvätt där tvätt sker med automattvätt.

Upphandlingen är delad i två delar:

Del 1. Handtvätt på stationär anläggning med hämta och lämna service

Del 2. Handtvätt med mobil lösning. Fordonen ska tvättas på plats där verksamheten är stationerad.

Föregående 4 års volymer var totalt ca 1 275 000 SEK fördelat enligt följande:

Del 1. 870 000 SEK/ 4 år

Del 2. 405 000 SEK / 4 år

Föregående års volymer kan ses som en indikation på kommande volym men kan dock inte garanteras.

Omfattningen kan komma att förändras under avtalstiden. Anbudsgivaren förbinder sig att leverera den upphandlande myndighetens verkliga behov.

Köparen garanterar ingen specifik volym då den verkliga volymen både kan överstiga samt understiga angivna volymer. Ramavtal kommer att tecknas med en (1) leverantör per del.

TakvolymTakvolym för ramavtalet uppgår till för del 1. 1 000 000 SEK och för del 2. 466 000 SEK. Om ramavtalets omsättning uppnår angiven takvolym eller detta förhållande förväntas inträffa inom en snar framtid har Varbergs kommun rätt att säga upp ramavtalet, på berörd del, till omedelbart upphörande. En sådan uppsägning påverkar inte giltigheten av kontrakt som ingåtts med stöd av ramavtalet dessförinnan.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-09-09)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2021-08-19

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

KS 21/37