Varbergs kommuns upphandlingar Fönsterputs, Höghöjdsstäd, Ångtvätt och Mattvätt

Fönsterputs, Höghöjdsstäd, Ångtvätt och Mattvätt

Varbergs kommun, Varberg

Välkommen att lämna anbud till Varbergs kommun,www.varberg.se

Upphandlingen omfattar myndigheternas behov av tjänster inom fönsterputs, höghöjdsstäd, ångtvätt samt tvätt av pedagogiska mattor. Det kommer att resultera i ett ramavtal för löpande avrop av det samlade behovet av dessa tjänster under avtalstiden.

Föregående års (2018-05 -- 2022-05) volym var för Varbergs Kommun ca 6 500 000 SEK och kan ses som en indikation på kommande volym men kan dock inte garanteras.

Arena Varberg AB volym beräknas vara ca. 200 000 SEK under en fyraårsperiod. Avrop kommer att göras vid behov. Arena Varberg hanterar till viss del fönsterputs med egen personal.

Varbergs Fastighetsaktiebolag (VFAB) volym beräknas vara ca. 300 000 SEK under en fyraårsperiod.

Köparen garanterar ingen specifik volym då den verkliga volymen både kan överstiga samt understiga .

Välkommen att lämna anbud till Varbergs kommun. www.varberg.se

Upphandlingen omfattar myndigheternas behov av tjänster inom fönsterputs, höghöjdsstäd, ångtvätt samt tvätt av pedagogiska mattor till myndigheternas lokaler där olika typer av verksamheter bedrivs. Det kommer att resultera i ett ramavtal för löpande avrop av det samlade behovet av dessa tjänster under avtalstiden.

Föregående års (2018-05 -- 2022-05) volym var för Varbergs Kommun ca 6 500 000 SEK och kan ses som en indikation på kommande volym men kan dock inte garanteras.

Arena Varberg AB volym beräknas vara ca. 200 000 SEK under en fyraårsperiod. Avrop kommer att göras vid behov. Arena Varberg hanterar till viss del fönsterputs med egen personal.

Varbergs Fastighetsaktiebolag (VFAB) volym beräknas vara ca. 300 000 SEK under en fyraårsperiod. Avrop kommer att göras vid behov. Ramavtal kommer att tecknas med en (1) leverantör.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-12-07)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-11-06

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

KS22/11