Flygbildsprodukter

Varbergs kommun, Varberg

Upphandlingen omfattar planering, genomförande, framställning och leverans av flygbildsprodukter, med flygbildsprodukter menas ortofoton, stereobilder samt snedbilder inklusive viewer.

Allmän orientering

Välkommen att lämna anbud till Varbergs kommun, vill du veta mer om Varbergs kommun gå in på www.varberg.se

Avtalstid

Avtalet gäller från det att upphandlingsprocessen är klar och avtal är undertecknad, dock tidigast 2022-02-01.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-02-01)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2021-12-21

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

sbk2022/9