Finansiell Leasing

Varbergs kommun, Varberg

Omfattning

Välkommen att lämna anbud avseende upphandling av finansiell fordonsleasing samt finansiell leasing av övriga leasingobjekt för Varbergs och Kungsbacka kommun med deltagande bolag.

Ett anbud ska lämnas på båda avtalsområdena.

Syftet med upphandlingen är att tillgodose behovet av fordonsfinansiering samt ramavtal för finansiell leasing av övriga leasingobjekt (övrig lös egendom).

Allmän orientering

Välkommen att lämna anbud till Varbergs kommun, vill du veta mer om Varbergs kommun gå in på www.varberg.se

Omfattning

Välkommen att lämna anbud avseende upphandling av finansiell fordonsleasing samt finansiell leasing av övriga leasingobjekt för Varbergs och Kungsbacka kommun med deltagande bolag.

Ett anbud ska lämnas på båda avtalsområdena.

Avtalen kommer att tecknas med en anbudsgivare för båda avtalsområdena.Separata ramavtal kommer att tecknas för finansiell leasing fordon respektive finansiell leasing för övriga leasingobjekt.

Syftet med upphandlingen är att tillgodose behovet av fordonsfinansiering samt ramavtal för finansiell leasing av övriga leasingobjekt (övrig lös egendom).

Limit

FordonVarbergs kommun : 60 000 000 SEKorg.nr: 212000-1249

Varbergs Fastighets AB: 4 000 000 SEKorg.nr: 556082-0705

Arena Varberg: 500 000 SEKorg.nr: 556642-2019

Hallands Hamnar Varberg AB: 4 000 000 SEKorg.nr: 556153-6599

Hallands Hamnar AB: 6 000 000 SEKorg.nr: 556908-4204

Varbergs bostad AB: 1 200 000 SEKOrg nr: 556502 - 4220

Varbergs kommun är Borgenär för samtliga bolag i Varbergs kommun.

Kungsbacka kommun: 65 000 000 SEKorg.nr: 212000-1256

Eksta Bostads AB 4 000 000 SEKOrg.nr: 556497-8293

Totala summan av kreditlimitarna gällande fordon för Varbergs kommun med deltagande bolag samt Kungsbacka kommun uppgår till 144 700 000 kr.

Med limit avses det högsta belopp som summan av utestående skuld, sammanräknat för samtliga delavtal, vid var tid högst får uppgå till. Behovet under avtalsperioden kan inte anges exakt och kunden kan därför inte garantera en specifik volym.

Övriga leasingobjekt:Varbergs kommun: 10 000 000 SEKorg.nr: 212000-1249

Varbergs Fastighets AB: 200 000 SEKorg.nr: 556082-0705

Hallands Hamnar Varberg AB: 200 000 SEKorg.nr: 556153-6599

Totala summan av kreditlimitarna gällande övrigt för Varbergs kommun med deltagande bolag uppgår till 10 400 000 SEK.

Varbergs kommun är Borgenär för samtliga bolag i Varbergs kommun.

Enskilt avrop får inte understiga 1 prisbasbelopp exkl. moms.

Med limit avses det högsta belopp som summan av utestående skuld, sammanräknat för samtliga delavtal, vid var tid högst får uppgå till. Behovet under avtalsperioden kan inte anges exakt och kunden kan därför inte garantera en specifik volym.

Omfattningen kan komma att förändras under avtalstiden. Leverantören förbinder sig att leverera den upphandlande myndighetens verkliga behov.

Beställaren garanterar ingen specifik volym då den verkliga volymen både kan överstiga samt understiga angivna volymer. Anbudsgivaren ska leverera de kvantiteter utav tjänster som avropas.

Takvolym

Takvolym för ramavtalet uppgår till:

FordonVarbergs kommun : 72 000 000 SEKorg.nr: 212000-1249

Varbergs Fastighets AB: 4 800 000 SEKorg.nr: 556082-0705

Arena Varberg: 600 000 SEKorg.nr: 556642-2019

Hallands Hamnar Varberg AB: 4 800 000 SEKorg.nr: 556153-6599

Hallands Hamnar AB: 7 200 000 SEKorg.nr: 556908-4204

Varbergs bostad AB: 1 440 000 SEKOrg nr: 556502 - 4220

Varbergs kommun är Borgenär för samtliga bolag i Varbergs kommun.

Kungsbacka kommun: 78 000 000 SEKorg.nr: 212000-1256

Eksta Bostads AB 4 800 000 SEKOrg.nr: 556497-8293

Övriga leasingobjekt:Varbergs kommun: 12 000 000 SEKorg.nr: 212000-1249

Varbergs Fastighets AB: 240 000 SEKorg.nr: 556082-0705

Hallands Hamnar Varberg AB: 240 000 SEKorg.nr: 556153-6599

Om ramavtalets omsättning uppnår angiven takvolym eller detta förhållande förväntas inträffa inom en snar framtid har Varbergs kommun rätt att säga upp ramavtalet till omedelbart upphörande. En sådan uppsägning påverkar inte giltigheten av kontrakt som ingåtts med stöd av ramavtalet dessförinnan.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-04-03)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-03-04

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

KS 23/10