Varbergs kommuns upphandlingar Finansiell fordonsleasing

Finansiell fordonsleasing

Falkenbergs kommun, Falkenberg

Denna upphandling avser att resultera i Ramavtal för Falkenberg kommun, Falkenbergs kommunala bolag (Vatten och Miljö i Väst, Falkenbergs Vatten och Renhållning, Varberg Vatten, Falkenberg Bostad, Falkenberg Energi) samt kommunalförbundet Räddningstjänsten Västs behov av finansiell fordonsleasing för fordon både under och över 3,5 ton.

Upphandlingen omfattar ramarna för beställarnas huvudsakliga behov av finansiering av fordon och kan exempelvis avse nyinköpta personbilar, lätta fordon, tunga lastbilar men även gräv -och lastmaskiner.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-03-01)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-01-29

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

IU22-94