Familjerådgivning

Varbergs kommun Socialförvaltningen Varberg

Socialnämnden införde 1 mars 2013 kundval avseende familjerådgivning i Varbergs kommun. Familjerådgivningen är en verksamhet som består av samtal som syftar till att bearbeta samlevnadsproblem och kriser i parförhållanden. Familjerådgivningen skall erbjudas till familjer och par som frivilligt söker hjälp för att lösa olika typer av relationsproblem.


För att kunderna ska få familjerådgivning skall de gå in via en länk på hemsidan för att få en kontaktkod via en e-tjänst, eller kontakta socialförvaltningens kundcenter för att erhålla kontaktkoden.
Kontaktkoden skall uppvisas för utföraren som ska ange koden vid fakturering för att erhålla ersättning.
Egenavgiften för kunderna är 200 kr för samtal.

(Meddelande om valfrihetssystem (LOV))

Förfarande

Ej tillämpligt

Publicerad

2013-03-22

Dokumenttyp

Meddelande om valfrihetssystem enligt LOV

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

SN 2019/0159