Varbergs kommuns upphandlingar Familjerådgivning enligt LOV

Familjerådgivning enligt LOV

Varbergs kommun, Varberg

Socialnämnden i Varbergs kommun bjuder in till att ansöka om att bli en utförare i Varbergs kommuns valfrihetssystem för familjerådgivning enligt lagen om valfrihetssystem, LOV.

(Meddelande om valfrihetssystem (LOV))

Förfarande

Ej tillämpligt

Publicerad

2013-03-22

Dokumenttyp

Meddelande om valfrihetssystem enligt LOV

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

SN 2021/0157