Fällningskemikalier

Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FALKENBERG

Fällningskemikalier VIVAB

Inbjudan

Vatten och Miljö i Väst AB med deltagande upphandlande myndigheter inbjuder intresserade leverantörer till anbudsgivning avseende Fällningskemikalier.

Denna upphandling ska leda till avtal som tecknas med en leverantör. Anbudsgivning sker enligt villkor i detta upphandlingsdokument.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-02-07)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-01-07

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

21/55