Fakturadistribution

Falkenbergs kommun, Falkenberg

Falkenbergs kommun med deltagande upphandlande myndigheter inbjuder intresserade leverantörer till anbudsgivning avseende Fakturadistribution.

Denna upphandling ska leda till avtal som tecknas med en leverantör. Anbudsgivning sker enligt villkor i upphandlingsdokumenten.

Upphandlingen omfattar:

- Operatörstjänst för inkommande leverantörsfaktor och utgående e-handels meddelanden exklusive Edifact.

- Operatörstjänst för utgående kundfaktor för utskrift, Internetbank och Svefaktura (alla fakturaformat enligt SFTI exkl. Fulltextfaktura)

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-09-16)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2019-08-11

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

SVN2019-36