Varbergs kommuns upphandlingar EXTERN REMISS Säkerhetsteknik

EXTERN REMISS Säkerhetsteknik

Varbergs kommun, Varberg

Extern remiss inför kommande upphandling av Säkerhetsteknik.

Varbergs Kommun, Varbergs Fastighetsaktiebolag och Varberg Energi Aktiebolag inbjuder härmed er att inkomma med information genom att svara på ett antal frågeställningarna samt i övrigt inkomma med synpunkter på upphandlingsdokument som avses nyttjas.

Sista dag att svara på remissen är 2023-04-03.

Säkerhetsteknik

Delområde 1. Elektriska lås-, brandlarm-, inbrottslarm, överfallslarm- och passagesystem

Säkerhetsteknik

Delområde 2. Mekaniska och digitala låssystem

Säkerhetsteknik

Delområde 3. CCTV

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-04-03)

Förfarande

Extern remiss

Publicerad

2023-03-24

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

KS 23/14