Varbergs kommuns upphandlingar Extern och intern postdistribution

Extern och intern postdistribution

Varbergs kommun, Varberg

Extern och intern postdistribution.

Förutsättningar

Anbud ska lämnas på det svenska språket.

All kommunikation i detta och kommande avrop/uppdrag ska ske på det svenska språket.

Ersättning för anbudsgivning utgår inte.

Omfattning

Upphandlingen omfattar distribution av externpost och internpost till och ifrån de deltagande myndigheterna, fördelat på cirka 190 olika postmottagare/postavsändare.

Föregående års (2016-10-01 -- 2020-09-30) volym var ca 9 000 000 SEK (inklusive porto och paketkostnader) och kan ses som en indikation på kommande volym men kan dock inte garanteras. Ramavtal kommer att tecknas med en (1) leverantör.

Extern och intern postdistribution.

Förutsättningar

Anbud ska lämnas på det svenska språket.

All kommunikation i detta och kommande avrop/uppdrag ska ske på det svenska språket.

Ersättning för anbudsgivning utgår inte.

Omfattning

Upphandlingen omfattar distribution av externpost och internpost till och ifrån de deltagande myndigheterna, fördelat på cirka 190 olika postmottagare/postavsändare.

Föregående års (2016-10-01 -- 2020-09-30) volym var ca 9 000 000 SEK (inklusive porto och paketkostnader) och kan ses som en indikation på kommande volym men kan dock inte garanteras.Ramavtal kommer att tecknas med en (1) leverantör.

Upphandlande myndigheter

Varbergs kommunOrg.nr: 212000-1249432 80 Varberg

Vatten & Miljö i Väst AB (VIVAB)Org.nr: 556764-7606

311 21 FalkenbergVarberg Vatten ABOrg.nr: 556768-1977

311 21 FalkenbergFalkenbergs Vatten och Renhållning ABOrg.nr: 556560-8121

311 21 Falkenberg

Varbergs Fastighetsaktiebolag (VFAB)

Org.nr: 556082-0705

432 80 Varberg

Varberg Energi Aktiebolag (VEAB)

Org.nr: 556013-1459

432 13 Varberg

Varberg Energimarknad Aktiebolag

Org.nr: 556524-3010

432 13 Varberg

Räddningstjänsten Väst

Org.nr: 222000-2964

432 32 Varberg

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-11-30)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2020-10-30

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

KS 2020/0460