Evenemangsteknik

Varbergs kommun, Varberg

Upphandlingen omfattar Evenemangsteknik för myndigheternas behov av evenemangsteknik/scenteknik och kommer att resultera i ramavtal för löpande avrop av det samlade behovet under avtalstiden. Uppskattad volym för Varbergs Kommun är under en fyraårsperiod 3 500 000 SEK. Uppskattad volym för Varbergs Fastighets under en fyraårsperiod är 550 000 SEK.

Ramavtal kommer att tecknas med max tre (3) leverantörer.

Avrop kommer att ske genom rangordning upp till ett värde av 400 000 SEK. Vid ett värde beräknat till över 400 000 SEK kommer förnyad konkurrensutsättning att ske. Takvolym för Varbergs Kommuns ramavtal uppgår till 4 200 000 SEK. Takvolym för Varbergs Fastighets AB uppgår till 660 000 SEK.

Omfattning

Upphandlingen omfattar Evenemangsteknik för myndigheternas behov av evenemangsteknik/scenteknik och kommer att resultera i ramavtal för löpande avrop av det samlade behovet under avtalstiden. Uppskattad volym för Varbergs Kommun är under en fyraårsperiod 3 500 000 SEK. Uppskattad volym för Varbergs Fastighets under en fyraårsperiod är 550 000 SEK.

Ramavtal kommer att tecknas med max tre (3) leverantörer.

Avrop kommer att ske genom rangordning upp till ett värde av 400 000 SEK. Vid ett värde beräknat till över 400 000 SEK kommer förnyad konkurrensutsättning att ske.

Sista anbudsdag
Avbruten

(2022-05-05)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-04-03

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

KS20/41