Evenemangsteknik

Varbergs kommun, Varberg

Upphandlingen omfattar Evenemangsteknik för myndigheternas behov av evenemangsteknik och kommer att resultera i ramavtal för löpande avrop av det samlade behovet under avtalstiden. Uppskattad volym för Varbergs Kommun är under en fyraårsperiod 3 500 000 SEK.

Uppskattad volym för Varbergs Fastighets under en fyraårsperiod är 550 000 SEK.

Ramavtal kommer att tecknas med max (3) leverantörer.

Avrop kommer att ske genom rangordning upp till ett värde av 400 000 SEK. Vid ett värde beräknat till över 400 000 SEK kommer förnyad konkurrensutsättning att ske. Takvolym för Varbergs Kommuns ramavtal uppgår till 4 200 000 SEK.

Takvolym för Varbergs Fastighets AB uppgår till 660 000 SEK.

Evenemangsteknik

Allmän orientering

Välkommen att lämna anbud till Varbergs kommun, vill du veta mer om Varbergs kommun gå in på www.varberg.se

Omfattning

Upphandlingen omfattar Evenemangsteknik för myndigheternas behov av evenemangsteknik/scenteknik och kommer att resultera i ramavtal för löpande avrop av det samlade behovet under avtalstiden.Uppskattad volym för Varbergs Kommun är under en fyraårsperiod 3 500 000 SEK.

Uppskattad volym för Varbergs Fastighets under en fyraårsperiod är 550 000 SEK.

De uppskattade volymerna kan ses som en indikation på omfattningen men kan dock inte garanteras.

Omfattningen kan komma att förändras under avtalstiden. Leverantören förbinder sig att leverera den upphandlande myndigheternas verkliga behov.

Köparen garanterar ingen specifik volym då den verkliga volymen både kan överstiga samt understiga angivna volymer. Anbudsgivaren ska leverera de kvantiteter utav tjänster som avropas.

Ramavtal kommer att tecknas med max fyra (4) leverantörer.

Avrop kommer att ske genom rangordning upp till ett värde av 400 000 SEK. Vid ett värde beräknat till över 400 000 SEK kommer förnyad konkurrensutsättning att ske.Takvolym för Varbergs Kommuns ramavtal uppgår till 4 200 000 SEK.

Takvolym för Varbergs Fastighets AB uppgår till 660 000 SEK.

Om ramavtalens omsättning uppnår angiven takvolym eller detta förhållande förväntas inträffa inom en snar framtid har Varbergs kommun rätt att säga upp ramavtalet till omedelbart upphörande. En sådan uppsägning påverkar inte giltigheten av kontrakt som ingåtts med stöd av ramavtalet dessförinnan.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-06-27)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-05-27

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

KS22/46