Elmaterial

Varbergs kommun, Varberg

Upphandlingen omfattar två (2) delar:

Del 1 omfattar köp och leveranser av elinstallationsmaterial, exklusive ljuskällor vid service och reparationer av befintliga ljuskällor i beställarens lokaler och anläggningar.

Del 2 omfattar köp och leveranser av ljuskällor med tillbehör, vid utbyte av befintliga ljuskällor i beställarens lokaler och anläggningar.

Anbud ska lämnas på det svenska språket.

All kommunikation i detta och kommande avrop/uppdrag ska ske på det svenska språket.

Ersättning för anbudsgivning utgår inte.

Upphandlingen omfattar två (2) delar:

Del 1 omfattar köp och leveranser av elinstallationsmaterial, exklusive ljuskällor vid service och reparationer av befintliga ljuskällor i beställarens lokaler och anläggningar.

Del 2 omfattar köp och leveranser av ljuskällor med tillbehör, vid utbyte av befintliga ljuskällor i beställarens lokaler och anläggningar.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-03-09)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2020-01-19

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

KS 2019/0401