Elenergi

Varbergs kommun, Varberg

Upphandlingen avser leverans av elenergi från förnybara energikällor.

Upphandlingen omfattar:

Fysisk leverans av elenergi under avtalstiden som på årsbasis beräknas uppgå till ca 40 GWh fördelat på ca 550 leveranspunkter.

Inköp av finansiella kontrakt för prissäkring av volymer för avtalsperioden samt för volymer bortom avtalstiden sk portföljförvaltning.

Tillhandahålla administrativa tjänster såsom marknadsanalyser, rådgivning portföljrapportering av säkrad kraft och elcertifikat samt förbrukningsstatistik via webbaserat system.

Energieffektiviseringstjänster efter avrop.

Upphandlingen avser leverans av elenergi från förnybara energikällor.

Följande offentliga myndigheter deltar i denna upphandling:

Varbergs kommun org.nr.: 212000 - 1249

Hallands Hamnar Varberg AB org.nr.: 556153-6599

Varbergs fastighetsaktiebolag (VFAB) org.nr.: 556082-0705

Vatten och Miljö i Väst AB (VIVAB) org.nr.: 556764-7606

Varberg Vatten AB (VAVAB) org.nr.: 556768-1977

Fysisk leverans av elenergi under avtalstiden som på årsbasis beräknas uppgå till ca 40 GWh fördelat på ca 550 leveranspunkter.

Inköp av finansiella kontrakt för prissäkring av volymer för avtalsperioden samt för volymer bortom avtalstiden sk portföljförvaltning.

Tillhandahålla administrativa tjänster såsom marknadsanalyser, rådgivning portföljrapportering av säkrad kraft och elcertifikat samt förbrukningsstatistik via webbaserat system.

Energieffektiviseringstjänster efter avrop.

Nuvarande elavtal löper ut 2019-12-31. Nytt avtal kommer att tecknas så snart upphandlingen är avslutad med fysisk leveransstart 2020-01-01.

Inköpsstrategin för Varbergs kommun är för närvarande att 75 % av elen köps in i förväg till fast pris och 25% av behovet köps in till spotpris. Inköpsstrategin kan komma att ändras under avtalstiden. Volymerna för det fasta priset säkras vid olika tidpunkter. Det finns för närvarande inga volymer säkrade efter 2019-12-31.

Allmänt

Anbudet ska lämnas enligt upphandlingsdokumentet av behörig företrädare och vara författat på svenska. Anbudsgivaren ska vara registrerad och inloggad i Tendsign. Om du lämnar anbud som ombud måste anbudet lämnas av ett konto som har din kunds organisationsnummer och företagsnamn. Det är bolagets organisationsnummer som angivits i Inloggningsuppgifterna som är anbudgivande bolag (juridisk part) i denna upphandling.

Anbudsgivaren ska vara bunden av sitt anbud till och med 2020-03-31

Intyg och certifikat lämnas på svenska men accepteras även på engelska. Om originalintyget är på ett annat språk, ska en översättning till svenska eller engelska bifogas med intyget.

Nätområden och prisområden

Upphandlingen avser elleverans till anläggningar hos nedan elnätsföretag och nedanstående elområden inom Varbergs- och Falkenbergs kommun:

Elområde 3 (Stockholm)

Ellevio AB

Varbergs Energi

Varbergsortens Elkraft

Vattenfall

Elområde 4 ( Malmö)

EON

Falkenberg Energi

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-11-27)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2019-10-27

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

KS 2019/0444