Varbergs kommuns upphandlingar Drift av Restaurang & Catering på Arena Varberg

Drift av Restaurang & Catering på Arena Varberg

Arena Varberg

Arena Varberg upphandlar "Drift av Restaurang & Catering på Arena Varberg".

Målet med denna tjänstekoncession är att den ska leda till goda möjligheter för Köparen att erhålla en väl fungerande och attraktiv Restaurangverksamhet.

Antagen anbudsgivare ska leverera en tjänst som präglas av professionalism, serviceanda och anpassningsförmåga enligt beskrivning i denna anbudsförfrågan.

Avtalet löper i tre (3) år med möjlighet till förlängning med 2 + 2 år. Avtalet löper därmed i maximalt 7 år.

Ni inbjuds härmed att lämna anbud på upphandling gällande "Drift av Restaurang & Catering på ArenaVarberg" nedan kallad DR.

Målet med denna tjänstekoncession är att den ska leda till goda möjligheter för Köparen att erhålla en väl fungerande och attraktiv Restaurangverksamhet.

Antagen anbudsgivare ska leverera en tjänst som präglas av professionalism, serviceanda och anpassningsförmåga enligt beskrivning i denna anbudsförfrågan.

Avtalstid

Avtalet löper i tre (3) år med möjlighet till förlängning med 2 + 2 år. Avtalet löper därmed i maximalt 7 år.

Om avtalet inte sägs upp senast 6 månader före sitt slutdatum förlängs avtalet automatiskt med oförändrade villkor inom förlängningsoptionerna.

Parterna har rätt att säga upp avtalet med en uppsägningstid om sex (6) månader. Avser part att säga upp avtalet ska det ske skriftligen.

Avtalet löper dock minst två (3) år från ikraftträdande.

Avtalet gäller från det att upphandlingsprocessen är klar och beräknas att träda ikraft 2021-09-01.

Allmänt

Anbudet ska lämnas enligt upphandlingsdokumentet av behörig företrädare och vara författat på svenska. Anbudsgivaren ska vara registrerad och inloggad i Tendsign. Om du lämnar anbud som ombud måste anbudet lämnas av ett konto som har din kunds organisationsnummer och företagsnamn. Observera att det är bolagets organisationsnummer som angivits i Inloggningsuppgifterna som är anbudgivande bolag (juridisk part) i denna upphandling.

Anbudsgivaren ska vara bunden av sitt anbud till och med 2021-10-31

Upphandlingens omfattning

Uppdraget omfattar drift av restaurangverksamhet enligt nedan:

Servering av gäster i anläggningen beroende på verksamhet;Storlek på arrangemang styr var servering utförs.AV har en fast yta benämnd Arena Loungen/Gallerian som erbjuder plats för upp till 200 personer belägen i anslutning av vår stora lokal ”Nöjeshallen” där det får plats 300 till 600 personer beroende på sittning. Denna yta är även anpassad för att bedriva lunchverksamhet. Det finns en fast Bar med uppläggningskök.

Sparbankshallen, den stora multifunktionshallen för sport, mässor, galor och konserter ställs snabbt om beroende på upplägg, sittande matgäster i samband som ex. Varbergsgalan 700-800 personer som avnjuter en 3-rätters middag med underhållning eller konsert med närliggande barservering.

Entréhallen, används för mindre galamiddagar, mingelyta, konferensfika eller utökad matplats för 200-700 personer.

Subbe Fyr, vår konferensanläggning för upp till 134 personer.

Restaurangkök, ligger i anslutning till lokalen Nöjeshallen. Ett komplett tillagningskök med bra kyl/fryskapacitet, diskhanteringsyta, omklädningsrum och förrådsutrymmen.

Uppdrag,

Servering av mat och dryck i samband med olika arrangemang som ex. konserter, utställningar, konferenser, kongresser, föreläsningar och sportevenemang.

Oavsett nivå på arrangemang skall även enklare rätter kunna erbjudas.

Under kvällstid skall i samband med arrangemang lättare förtäring och dryck såsom exempelvis ett glas vin eller öl kunna serveras i pausen/pauserna. Särskilt tillstånd för exempelvis s k. pausservering av alkoholhaltig dryck söks av DR/Entreprenören via tillståndsmyndighet i Varbergs kommun.

Tillstånd för utökad vin och ölrättigheter skall sökas efter överenskommelse med verksamhetsansvarig för AV då lokalerna är godkända i brand- och säkerhetssyfte och därigenom få tillståndsmyndighetens godkännande.

Sista anbudsdag
Imorgon

(2021-05-11)

Förfarande

Ej angiven

Publicerad

2021-04-11

Dokumenttyp

Koncessionsmeddelande

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

21/24