Varbergs kommuns upphandlingar Drift av kafé i kulturhuset Komedianten - NY!

Drift av kafé i kulturhuset Komedianten - NY!

Varbergs kommun, Varberg

Ni inbjuds härmed att lämna anbud på drift av kafé i Kulturhuset Komedianten.

Målet med denna tjänstekoncession är att den ska leda till goda möjligheter för Köparen att erhålla en väl fungerande och attraktiv kafé- och serveringsverksamhet.

Antagen anbudsgivare ska leverera en tjänst som präglas av professionalism, serviceanda och anpassningsförmåga enligt beskrivning i denna anbudsförfrågan.

Allmänt

Anbudet ska lämnas enligt upphandlingsdokumentet av behörig företrädare och vara författat på svenska. Anbudsgivaren ska vara registrerad och inloggad i Tendsign. Om du lämnar anbud som ombud måste anbudet lämnas av ett konto som har din kunds organisationsnummer och företagsnamn. Observera att det är bolagets organisationsnummer som angivits i Inloggningsuppgifterna som är anbudgivande bolag (juridisk part) i denna upphandling.

Anbudsgivaren ska vara bunden av sitt anbud till och med 2021-12-31

Ni inbjuds härmed att lämna anbud på drift av kafé i Kulturhuset Komedianten.

Mål med tjänstekoncession

Målet med denna tjänstekoncession är att den ska leda till goda möjligheter för Köparen att erhålla en väl fungerande och attraktiv kafé- och serveringsverksamhet.

Antagen anbudsgivare ska leverera en tjänst som präglas av professionalism, serviceanda och anpassningsförmåga enligt beskrivning i denna anbudsförfrågan.

Upphandlingens omfattning

Tjänstekoncession för drift av kaféet i Kulturhuset Komedianten:

Uppdraget omfattar drift av kafé enligt följande:

Servering av gäster i kafé på entréplan och i de övriga anvisade utrymmen som finns i entréplan och övre plan samt i andra lokaler inom kulturhuset dit beställningar kan ske.

Diskställ ska finnas för gästerna och hämtning av disk på bord m.m. ska kontinuerligt ske av kafépersonal även i lokaler där beställningar har skett för servering.

Entreprenören ska även ansvara för att kafémöbler under dagen samt efter stängning torkas av och ställs i ordning så att det är rent, fräscht och snyggt såväl under dagen som inför kommande dag.

Möjligheter för utomhusservering på mindre yta på anvisad plats av köparen finns i anslutning till entrén. Det åligger entreprenören att införskaffa kafémöbler för utomhusmiljö. Utemöblerna ska under dagen samt efter stängning torkas av och ställs i ordning så att det är rent, fräscht och snyggt såväl under dagen som inför kommande dag vilket åligger Entreprenören.

Servering av mat och dryck i samband med olika arrangemang som exempel föreställningar, konserter, utställningar, konferenser, föreläsningar, mottagningar och representation. Servering av alkoholhaltig dryck vid s k. pausservering vid arrangemang.

Entreprenören ska kunna servera alkoholhaltiga drycker så som vin och öl samt lättare förtäring vid de olika arrangemangen om det efterfrågas av Köparen.

Allmänt

Anbudet ska lämnas enligt upphandlingsdokumentet av behörig företrädare och vara författat på svenska. Anbudsgivaren ska vara registrerad och inloggad i Tendsign. Om du lämnar anbud som ombud måste anbudet lämnas av ett konto som har din kunds organisationsnummer och företagsnamn. Observera att det är bolagets organisationsnummer som angivits i Inloggningsuppgifterna som är anbudgivande bolag (juridisk part) i denna upphandling.

Anbudsgivaren ska vara bunden av sitt anbud till och med 2021-12-31

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-09-30)

Förfarande

Ej angiven

Publicerad

2021-08-27

Dokumenttyp

Koncessionsmeddelande

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

21/53