Varbergs kommuns upphandlingar Drift av ett korttidsboende för vuxna

Drift av ett korttidsboende för vuxna

Varbergs kommun, VARBERG

Socialnämnden i Varbergs kommun bjuder in till att delta i upphandling av drift av ett korttidsboende

för vuxna enligt 7 kap. 1 § 3 SoL.

Ett korttidsboende för vuxna vänder sig till personer med missbruks- och beroendeproblematik där

intentionen är att tillgodose kundens behov av tak över huvudet under en tid och därigenom motivera

till nykter- och drogfrihet.

Sista anbudsdag
Avbruten

(2022-02-11)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2021-12-19

Dokumenttyp

Periodiskt meddelande

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

SN 2021/0201