Digital låssystem

Varbergs kommun, VARBERG

Se bifogad bilaga

Socialförvaltningen, Varbergs kommun kommer inte att upphandla låslösningar som öppnas med hjälp av mobiltelefoner.

Socialförvaltningen, Varbergs kommun kommer att teckna avtal med; Swedlock AB, organisationsnummer: 556746-5843

Benämningar av ingående delar i systemet - Digital låssystem

Fysisk digital nyckel

Nyckeluppdateringsenhet

Digitalt dubbelfunktionslås

Digital nyckelförvaringsenhet

Viktiga krav: Se bilaga

(Meddelande om frivillig förhandsinsyn)

Förfarande

Ej angivet

Publicerad

2022-05-01

Dokumenttyp

Meddelande om frivillig förhandsinsyn

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

SN 2022/0071