Varbergs kommuns upphandlingar Digital egenkontroll för livsmedel

Digital egenkontroll för livsmedel

Varbergs kommun, Varberg

Omfattning

Upphandlingen omfattar systemstöd för digital egenkontroll av livsmedel utifrån upphandlingsdokumentet och kommer att resultera i avtal för kommunens behovet under avtalstiden.

Systemet ska följa SKRs branschriktlinjer för offentlig säker mat som Varbergs kommun arbetar utifrån idag.

Omfattningen kan komma att förändras under avtalstiden. Leverantören förbinder sig att leverera den upphandlande myndighetens verkliga behov. Beställaren garanterar ingen specifik volym då den verkliga volymen både kan överstiga samt understiga angivna volymer. Anbudsgivaren ska leverera de kvantiteter utav systemets licenser och omfattning som avropas utifrån kommunens faktiska behov.

Avtal kommer att tecknas med en (1) leverantör.

Allmän orientering

Välkommen att lämna anbud till Varbergs kommun, vill du veta mer om Varbergs kommun gå in på www.varberg.se

Omfattning

Upphandlingen omfattar systemstöd för digital egenkontroll av livsmedel utifrån upphandlingsdokumentet och kommer att resultera i avtal för kommunens behovet under avtalstiden.

Systemet ska följa SKRs branschriktlinjer för offentlig säker mat som Varbergs kommun arbetar utifrån idag.

Omfattningen kan komma att förändras under avtalstiden. Leverantören förbinder sig att leverera den upphandlande myndighetens verkliga behov.

Beställaren garanterar ingen specifik volym då den verkliga volymen både kan överstiga samt understiga angivna volymer. Anbudsgivaren ska leverera de kvantiteter utav systemets licenser och omfattning som avropas utifrån kommunens faktiska behov. Avtal kommer att tecknas med en (1) leverantör.

Säkerhetskopiering

Systemet ska ha funktioner för att regelbundet, minst en gång per dygn, överföra beställarens data till säkerhetskopior. Säkerhetskopiorna ska förvaras avskilt och väl skyddade så att data/information kan återskapas efter ett fel. Leverantören ska ha rutiner för test av återläsning.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-02-22)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-01-26

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

KS 22/80